Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 14-02-2024

1. Inleiding: Welkom bij LuvHerbs. Wij zijn gespecialiseerd in kruidenrookproducten, waaronder kruidenmengsels en losse kruiden, dit zijn 100% natuurlijke bloemen en kruiden, vrij van illegale stoffen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze producten en website.

2. Leeftijdsbeperking: Hoewel onze producten, vergelijkbaar met thee, niet inherent leeftijdsbeperkingen vereisen, hanteren wij een leeftijdsgrens van 21+ voor de aankoop en het gebruik van onze producten, om roken onder minderjarigen te ontmoedigen.

3. Beoogd gebruik: Onze producten zijn ontworpen om te roken, als thee te zetten of te gebruiken in baden (inclusief stoombaden). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele andere toepassingen van onze producten.

4. Verantwoordelijkheden van de consument: Klanten zijn verantwoordelijk voor de juiste opslag van onze producten. Bij onjuiste opslag kunnen wij de kwaliteit van onze producten niet garanderen. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor producten die via wederverkopers zijn gekocht, vooral als het gaat om verkoop aan minderjarigen of verkeerde informatie over productgebruik.

5. Medische disclaimer: Wij raden u aan een medisch deskundige te raadplegen voordat u onze producten aanschaft of gebruikt. LuvHerbs is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van onze producten.

6. Retourzendingen en terugbetalingen: Retourzendingen worden binnen een bepaalde termijn geaccepteerd, mits de producten ongeopend zijn. In plaats van een geldelijke terugbetaling wordt er een tegoed op uw account op onze website geplaatst, minus eventuele verzendkosten, inclusief de kosten die zijn gemaakt tijdens promoties die gratis verzending aanbieden.

7. Beperking van aansprakelijkheid: Eenmaal gekocht is LuvHerbs niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Gebruikers moeten zichzelf informeren over de mogelijke effecten en risico's.

8. Betaling en facturering: De betalingsvoorwaarden staan vermeld op onze website. Wij accepteren verschillende betaalmethoden, die tijdens het afrekenproces worden beschreven.

9. Intellectuele eigendom: Alle inhoud op de website van LuvHerbs is eigendom van LuvHerbs en wordt beschermd door auteursrechtwetten.

10. Wijzigingen in de voorwaarden: LuvHerbs behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op onze website worden geplaatst.

11. Toepasselijk recht: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden beslecht in overeenstemming met dit recht.

12. Contactgegevens: Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@luvherbs.com

Winkelwagen